DigiTool Správa digitálních dokumentů
Vyhledávání Výsledky Předchozí dotazy Můj prostor O repozitáři
Změnit jazyk Konec relace Nápověda
Neregistrovaný uživatel
Hledat 'Systémové číslo= 000045492' ve sbírce 'Centrál.repozitář' [ Řazeno podle: Váha ] Zpřesnit
Stručné zobrazení Stručné zobrazení-tabulka Úplné zobrazení
Řadit podle:
Záznam 1 z 1 1
Uložit Odeslat Přidat do e-schránky
METS
Objekt
vystava_Dynamika_socialniho_prostredi  
Číslo záznamu 000045492
Název Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky : výstava / Nina Dvořáková, Jana Jíchová, Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal, Zuzana Kopecká, Petra Špačková, Lucie Pospíšilová, Ivana Přidalová, Martin Šimon, Peter Svoboda, Otakar Bursa, Martina Tobrmanová ; grafické zpracování Amálie Koppová
Autor Dvořáková, Nina .
Předmět sociální geografie
demografický výzkum
mezinárodní migrace
mobilita (doprava)
urbanismus
kriminalita
metropolitní oblasti
suburbanizace
výstavy
sociální segregace
911.3:316
911.3:316
Popis/Abstrakt/Poznámka 1. Úvodní poster -- 2. Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky -- 3. Město jako výzkumná laboratoř -- 4. Výzkum prostorové mobility: od migrace až po každodenní pohyby obyvatelstva -- 5. Socio-ekonomická segregace v Praze v kontextu evropského vývoje -- 6. 6. ročník mezinárodní konference Cities After Transition. 25 Years Of Urban Change -- 7. Mezinárodní migrace a sociálně prostorová diferenciace Prahy -- 8. Typologie zástavby rezidenčních čtvrtí v Praze -- 9. Koncept reurbanizace v současném výzkumu -- 10. Rezidenční spokojenost a rezidenční mobilita: případová studie suburbánních obcí v zázemí Prahy -- 11. Denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti -- 12. Typologie denních rytmů lokalit v Pražské metropolitní oblasti -- 13. Proměny lokalizace práce v Pražském městském regionu -- 14. Urbánní a regionální laboratoř -- 15. Výzkum kriminality ve městě -- 16. Nebezpečná místa v Praze z pohledu studentů a studentek -- 17. Rezidenční suburbanizace a proměna demografické struktury obyvatel zázemí měst -- 18. Vymezení Pražské metropolitní oblasti
Vydavatel/Instituce Univerzita Karlova.
Univerzita Karlova.
Další autorská odpovědnost Jíchová, Jana
Ouředníček, Martin,
Nemeškal, Jiří
Kopecká, Zuzana
Špačková, Petra,
Pospíšilová, Lucie
Přidalová, Ivana
Šimon, Martin,
Svoboda, Peter
Bursa, Otakar
Tobrmanová, Martina
Koppová, Amálie
Typ výstavní plakáty
Typ DVD-ROM
URI/Identifikátor http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1449657&silo_library=GEN01
Formát 18 plakátů ;
Pokrytí Praha (Česko)
Související sbírky
> Výstavy Knihovny geografie PřF UK

© 2007 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha | e-mail: admin-repozitar at cuni.cz
Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy.