DigiTool Správa digitálních dokumentů
Vyhledávání Výsledky Předchozí dotazy Můj prostor O repozitáři
Změnit jazyk Konec relace Nápověda
Neregistrovaný uživatel
Základní vyhledávání Pokročilé vyhledávání
Vyberte sbírku:
Pokračovat
Slovo nebo slovní spojení: Obsahuje Přesně Začíná na
Digitální sbírky
Historická sbírka knihovny Právnické fakulty UK Historická sbírka knihovny Právnické fakulty UK
Sbírka obsahuje výběr z historických pramenů českého práva uložených v knihovně PF UK.
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK
Mapová sbírka PřF UK (dříve Státní mapová sbírka) patří k nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším univerzitním mapovým sbírkám ve střední a východní Evropě. Mapová sbírka je digitalizována díky projektu NAKI Ministerstva kultury ČR.

Info dsa_logo Georeferenční vyhledávání
Knihovny významných osobností Knihovny významných osobností
Sbírka mapuje knihovny patřící významným českým osobnostem 19. a 20. století. Digitalizovány byly unikátní části jednotlivých knih obsahující poznámky, vpisky či jiné památky na danou osobnost.
Info
Historické dokumenty Archivu UK Historické dokumenty Archivu UK
Sbírka "Historické dokumenty Archivu UK" zahrnuje listiny (časový rozsah: 1322-1997) a rukopisy (časový rozsah: 1347-1815).
Dokumenty Rektorátu Univerzity Karlovy Dokumenty Rektorátu Univerzity Karlovy
Sbírka obsahuje pracovní materiály a dokumenty pro zaměstnance Univerzity Karlovy. Dokumenty jsou přístupné pouze zaměstnancům Univerzity Karlovy na základě autentikace.
CERGE-EI CERGE-EI
Sbírka obsahuje články a disertace z oboru ekonomických věd. Dokumenty jsou v režimu Open Access.
Historické knihovní fondy Filozofické fakulty UK Historické knihovní fondy Filozofické fakulty UK
Sbírka obsahuje fond "Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum". Dokumenty jsou v režimu Open Access.
Projekt ePrezencka Projekt ePrezenčka
Sbírka obsahuje digitalizované verze často žádaných dokumentů z knihoven UK. Z důvodu autorsko-právní ochrany jsou plné texty dokumentů přístupné pouze v knihovnách pomocí speciálního terminálu.
Open access časopisy Vydavatelství FF UK Open access časopisy Vydavatelství FF UK
Kolekce časopisů vydávaných Vydavatelstvím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v režimu Open Access od roku 2015.
Výstavy Knihovny geografie PřF UK Výstavy Knihovny geografie PřF UK
Sbírka obsahuje elektronické verze výstav realizovaných v Knihovně geografie Přírodovědecké fakulty UK, které většinou reprezentují výsledky vědy a výzkumu. Elektronické plakáty jsou volně dostupné.
Historické knihovní fondy ETF UK Historické knihovní fondy ETF UK
Sbírka obsahuje české, zejména evangelické časopisy z 19. a přelomu 20. století z fondů knihovny ETF UK.
Open access monografie Nakladatelství Karolinum Open access monografie Nakladatelství Karolinum
Publikace Nakladatelstvní Karolinum vydané v režimu Open Access od roku 2012.
Certifikované metodiky UK Certifikované metodiky UK
Sbírka obsahuje certifikované metodiky, které jsou výsledkem výzkumu a vývoje podpořeného veřejnými finančními prostředky. Metodiky jsou vkládány i do Národního úložiště šedé literatury.
Info
© 2007 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha | e-mail: admin-repozitar at cuni.cz
Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy.